Zasady dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uprawnieni użytkownicy: pracownicy, studenci i doktoranci.

Dostęp:

  • bezpośredni ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej UP oraz opcja - "z Uczelni",

  • z komputerów domowych – logowanie poprzez system HAN. Wymagane jest posiadanie aktywnego konta czytelnika oraz opcja - "poza Uczelnią".


W celu zalogowania należy podać numer karty bibliotecznej oraz PIN.

HAN Login


W przypadku problemów z logowaniem należy skontaktować się z Wypożyczalnią.

Dozwolone jest wykonanie kopii artykułu na nośniku elektronicznym, przesłanie pocztą elektroniczną lub jego wydrukowanie (wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych), zgodnie z przestrzeganiem umów licencyjnych i praw autorskich.

Zabrania się:
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym użytkownikom UP),

  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruku bez podania źródła i praw autorskich,

  • udzielania osobom trzecim (nieuprawnionym użytkownikom UP) dostępu do zasobów elektronicznych poprzez udostępnienie loginu i hasła,

  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki UP do działalności komercyjnej.