Aktualności

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

16-07-2019

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje dodatkowo pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach 2019-2021 odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Ponadto program umożliwia publikację dowolnej liczby dodatkowych artykułów na koszt autora ze zniżką 30%, 20% i 10% odpowiednio w latach 2019-2021.
Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki


WoS - szkolenia online

12-06-2019

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na szkolenia online w ramach Akademii WoS i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


ProQuest One Academic - dostęp testowy

15-05-2019

Uprzejmie informujemy że do 15 czerwca 2019 roku mamy otwarty dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy ProQuest One Academic.
Dostęp z sieci Uczelni
Dostęp spoza sieci Uczelni

Więcej...


Majowe szkolenia Web of Science Group

09-05-2019

Zaproszenie na serię szkoleń internetowych Research. Smarter.
Tematyka, terminy szkoleń i linki do rejestracji.


Marcowe szkolenia online

06-03-2019

Kopernio - najkrótsza droga do pełnych tekstów
Wtorek, 12 marca 2019 godz. 10:00 rejestracja

EndNote online - jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową
Środa, 13 marca 2019 godz. 10:00 rejestracja

Publons - jak docenić proces recenzji naukowych
Czwartek, 14 marca 2019 godz. 10:00 rejestracja

Poznaj odpowiedzi na szkoleniach firmy Clarivate Analytics!
Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w Internecie na platformie WebEx. Po rejestracji otrzymacie Państwo email z dostępem do spotkania i instrukcjami.
Zapraszamy!


BioOne - test

22-02-2019

Uprzejmie informujemy, że do 18 maja 2019 roku mamy otwarty dostęp testowy do bazy BioOne.
Zapraszamy do korzystania.
Dostęp z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni pod adresem: http://www.bioone.org/

Więcej...


Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate - prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

17-01-2019

Piątek, 18.01.2019 godz. 10:00
Piątek, 18.01.2019 godz. 14:00

Więcej informacji na stronie EBSCO


InCites Benchmarking & Analytics - listopadowe szkolenia online

09-11-2018

Zapraszamy na szkolenia z korzystania z InCites B&A narzędzia analitycznego wykorzystującgo dane z Web of Science Core Collection. InCites pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne.

Tematyka bezpłatnych szkoleń (w języku polskim na platformie WebEx) obejmuje:
- InCites Benchmark & Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
- Dyscypliny i dziedziny naukowe - jak określić, która jest nasza
- Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites
- Analiza SWOT instytucji - silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym
- Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji

Terminy szkoleń i linki do rejestracji


Zmiana godzin otwarcia

08-11-2018

Biblioteka Główna i Filia 2
9 listopada CZYNNE do 15.00
10-12 listopada NIECZYNNE


Szkolenie Elsevier SciVal

30-10-2018

6 listopada br. w godzinach 11:00 - 13:00 w Czytelni Biblioteki Głównej odbędzie się szkolenie dotyczące korzystania z narzędzia SciVal, które poprowadzi pani Katarzyna Kryszczuk, przedstawicielka firmy Elsevier. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview) oraz szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych do rejestracji i udziału w szkoleniu.

Link do rejestracji oraz szczegółowy plan szkolenia