Struktura Organizacyjna

Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik:

mgr Elżbieta Zeyland, kustosz

telefon.png 61-848-7821
list.png ezeyland@up.poznan.pl

Pracownicy:

Wypożyczalnia
telfon 61-848-7812
list wypozyczalnia@up.poznan.pl
mgr inż. Lubomira Ważyńska, kustosz
list.png luba@up.poznan.pl
inż. Przemysław Polarczyk, st. bibliotekarz
list.png przempol@up.poznan.pl
Marta Kawecka-Kosmala, bibliotekarz
list.png majkk@up.poznan.pl
Renata Pawlicz, bibliotekarz
list.png jastrun@up.poznan.pl
Krzysztof Gmerek, bibliotekarz
list.png chris@up.poznan.pl
Dominik Walkowiak, bibliotekarz - administrator systemu Horizon
telefon.png 61-848-7816
list.png donel@up.poznan.pl
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Obsługę prowadzi mgr Elżbieta Zeyland
Czytelnia
telefon.png 61-846-6213
mgr Dorota Zaręba-Palacz, kustosz
list.png dorzar@up.poznan.pl
Hanna Czerwoniec, bibliotekarz
list.png kalaszka@up.poznan.pl

Do zadań pracowników Oddziału Udostępniania Zbiorów należy:

  • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych (Wypożyczalnia)
  • obsługa czytelnika poprzez udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu (Czytelnia)
  • obsługa czytelników poprzez umożliwienie dostępu ze zbiorów innych bibliotek polskich i zagranicznych (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna)
  • obsługa katalogów i udzielanie informacji czytelnikom
  • obsługa magazynów wydawnictw zwartych i ciągłych
  • dbałość o księgozbiór wypożyczalni oraz księgozbiory podręczne czytelniOddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym