Struktura Organizacyjna

Oddział Informacji Naukowej:

list.png bginfo@up.poznan.pl

Kierownik:

mgr inż. Renata Tomaszewska, kustosz

telefon.png 61-846-6208
list.png rtomasz@up.poznan.pl

Pracownicy:

mgr inż. Ewa Chudzicka, kustosz
telefon.png 61-848-7818
list.png ewach@up.poznan.pl
mgr inż. Olimpia Małecka, kustosz
telefon.png 61-848-7818
list.png olimpia@up.poznan.pl
dr inż. Katarzyna Witkiewicz, kustosz
telefon.png 61-848-7819
list.png katarzyna.witkiewicz@up.poznan.pl
mgr Mirosława Kiełbasa, st. bibliotekarz
telefon.png 61-848-7817
list.png mirka@up.poznan.pl
inż. Marzena Bielawska, st. bibliotekarz
telefon.png 61-848-7817
list.png marbiel@up.poznan.pl

Wykonywane usługi:

 • informacja katalogowa i elektroniczna,
 • odpowiedzi telefoniczne, ustne i pisemne na zapytania czytelników dotyczące zasobów biblioteki,
 • informacje przesyłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail użytkownika,
 • wyszukiwanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i faktograficznej bieżącej i retrospektywnej w oparciu o bazy danych w sieci krajowej i światowej, a także o bazy gromadzone przez Bibliotekę,
 • zestawienia rzeczowe, biblioteczne i bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki UP Poznań, odbitki ksero z wyszukanych materiałów,
 • udostępnianie czytelnikom czasopism i baz danych elektronicznych,
 • działalność dydaktyczna: szkolenia z przysposobienia bibliotecznego podstaw informacji naukowej studentów, praktykantów oraz stażystów,
 • działalność posterowa, wystawy okolicznościowe, informacje promujące Bibliotekę,
 • nadzór merytoryczny nad stroną internetową Biblioteki Gł. UP w Poznaniu,
 • opracowywanie Bibliografii Publikacji Pracowników UP w Poznaniu,
 • redagowanie działu "Nowe nabytki" na stronie internetowej Biblioteki.
Cele działalności:
 • szerokie upowszechnianie informacji naukowej wśród studentów i pracowników naukowych,
 • działalność dydaktyczna i informacyjna w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego,
 • promocja działalności Biblioteki Głównej UP Poznań,
 • doskonalenie zawodowe pracowników.Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Udostępniania Zbiorów

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym