Struktura Organizacyjna

Czytelnia przy Wydziale Technologii Drewna

ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań (Budynek Wydziału Technologii Drewna, III piętro)
telefon.png 61-848-7425

Czytelnia Biblioteki Głównej na Wydziale Technologii Drewna gromadzi i udostępnia na miejscu czasopisma dotyczące drzewnictwa oraz poszukiwane na wydziale skrypty.
Istnieje możliwość wykonania na miejscu kserokopii z materiałów bibliotecznych.
Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych 

Filia nr 2 przy Wydziale Ogrodniczym