Struktura Organizacyjna

Księgozbiór byłej Filii Nr 1

ul. Witosa 45
60-624 Poznań

list.png fil1@up.poznan.pl

Kierownik:

mgr Zofia Kasprzak, st. kustosz dyplomowany

telefon.png 61-846-6206
list.png zokasprz@up.poznan.pl

Pracownicy:

Maria Kowalczyk, bibliotekarz
telefon.png 61-848-7820
list.png marit@up.poznan.pl
mgr Marcin Eicke, mł.bibliotekarz
telefon.png 61-848-7816

Księgozbiór byłej Filii nr 1 reprezentują wydawnictwa z zakresu technologii żywności, nauki o żywności, ekonomiki żywności, bezpieczeństwa żywnościowego, biochemii, biotechnologii, mikrobiologii żywności, analizy żywności, żywienia człowieka, fizjologii człowieka, fizjologii żywienia, inżynierii przemysłu spożywczego itp. Zbiory liczą ogółem ok. 63 000 wol., w tym 47 000 wol. wydawnictw zwartych i ok. 17 000 wol. wydawnictw ciągłych. Prenumeratę bieżącą czasopism polskich i zagranicznych kontynuuje Biblioteka Główna. Zasady korzystania z księgozbioru i usług byłej Filii Nr 1:

1. Zbiory i usługi są dostępne na dotychczasowych zasadach w pokoju nr 120 (I piętro) Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.
2. Księgozbiór podręczny jest dostępny w godzinach otwarcia bez konieczności wcześniejszego zamawiania.
3. Zamówienia na wydawnictwa, znajdujące się w magazynach (budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu), należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Oddział Gromadzenia Zbiorów

Oddział Opracowania Zbiorów  

Oddział Udostępniania Zbiorów

Oddział Informacji Naukowej 

Pracownia Informatyczna

Sekcja Bibliotek Specjalistycznych