Zarząd Koła

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Koło w Uniwersytecie Przyrodniczym
ul. Witosa 45, 61-693 Poznań

Zarząd Koła

przewodnicząca Olimpia Małecka
telfon 061 848 7818
list olimpia@up.poznan.pl
sekretarz Halina Kwaśniewska
telfon 061 848 7312
list halinak@up.poznan.pl
skarbnik Barbara Panczenko
telfon 061 848 7819
list panczeb@up.poznan.pl