W dniach 8-15 maja 2018 r. odbywa się XV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”.

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej UPP z tej okazji zaprasza:

- w dniu 9 maja br. o godz. 17 do sali 117 budynku Biblioteki Głównej na spotkanie
z Panem Prof. dr hab. Piotrem Tryjanowskim autorem m.in. wydanej ostatnio kontrowersyjnej książki pt.: „Rozum z ptakami odlatuje”,

- w dniu 14 maja br. o godz. 10.30 do Czytelni na spotkanie dzieci
ze znanym piłkarzem klubu sportowego Warta Poznań, Panem Arturem Marciniakiem,

- na wystawę pt. „Próba porządkowania szumu”. Indywidualna prezentacja artysty prof. dr hab. Grzegorza Nowickiego. Uniwersytet Artystyczny Poznań.

Tydzień Bibliotek 2018 w Poznaniu - program