Informator

Aktualności

InCites Benchamarking & Analytics - test

09-11-2017

Uprzejmie informujemy, że uruchomiony został krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science (dostęp ze strony Biblioteki, zakładka E-zasoby).
Dostęp potrwa do 6 grudnia 2017.
Szczegółowe informacje
Terminy szkoleń i linki do rejestracji

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science (szczegółowe informacje w broszurze).
Broszura zawiera także wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych.
Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/

Użytkownicy testu mogą przesyłać do ICM na adres email hallay@icm.edu.pl opinie na temat przydatności InCites w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową. Opinie te zostaną przekazane do MNiSW, który rozważy celowość dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.
Wszystkie aktualności