Informator

Aktualności

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

09-09-2019

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 września 2019 roku został uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji.
Szczegółowe informacje dla autorów dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Program dzieli się na dwie części: A i B.
Program A obejmuje całościowe sfinansowanie z krajowej opłaty licencyjnej 500 artykułów otwartych, zgłoszonych w ramach projektu w 2019 r. W kolejnych dwóch latach 2020-2021 będzie to odpowiednio 1000 i 1500 artykułów.
Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, ze zniżką która wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B
Lista czasopism hybrydowych oraz gold open access wydawnictwa Elsevier objętych umową
Wszystkie aktualności