Informator

Aktualności

Dodatkowe zasoby pełnotekstowe do których mamy dostęp w ramach prenumeraty bazy CAB Abstracts

16-02-2021

CAB Reviews
Description of Fungi and Bacteria
Distribution Maps of Plant Diseases
Distribution Maps of Plant Pests
Kolekcja najnowszych eBooków CABI z pozycjami z 2020 (oraz wydanych w 2021) roku.

Dostęp po zalogowaniu przez serwer HAN.

CAB Reviews
Kolekcja ponad 1000 aktualnych artykułów z serii CAB Reviews i około 3,000 archiwalnych CAB Reviews. Baza to niezbędne narzędzie dla naukowców, pracowników akademickich i studentów nauk o zwierzętach i weterynarii, rolnictwa, nauk o roślinach, nauk o środowisku oraz nauk o człowieku i żywności. Podsumowuje kluczowe osiągnięcia w danej dziedzinie, umieszczając je w szerszym kontekście i analizuje bieżące badania i pojawiające się trendy w wyżej wymienionych dyscyplinach.

Description of Fungi and Bacteria
Zbiór zawiera opisy diagnostyczne, ilustracje i informacje o ponad 2000 taksonach grzybów i bakterii. Każdy opis zawiera:
- Obecną, oficjalną, zaakceptowaną nazwę naukową oraz synonimy razem z pełną informacją o autorach i miejscu publikacji
- Oficjalny opis
- Informacje o powiązanych organizmach oraz oddziaływaniach między nimi
- Występowanie geograficzne
- Notatki o rozpraszaniu, transmisji oraz potencjalnym wpływie na gospodarkę
- Ocenę statusu prawnego ochrony danego gatunku
- Ogólne informacje z odniesieniami do literatury

Distribution Maps of Plant Diseases
to ponad 1800 map rozmieszczenia chorób roślin dotykających rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo. Każdego roku tworzone są dwa zestawy map. Na zestaw map przypada 18 chorób obejmujących grzyby, bakterie, wirusy, a od 1999 r. nicienie. Do końca 2018 r. łączna liczba różnych gatunków zmapowanych w serii przekroczyła 1230.

CAB Distribution Maps of Plant Pests kolekcja ponad 1040 map rozmieszczenia szkodników roślin. Po raz pierwszy opublikowane w 1951 roku i stworzone przy współpracy z EPPO. Mapy przygotowane są przez ekspertów z myślą o badaczach na całym świecie.

Kolekcja najnowszych eBooków CABI z pozycjami z 2020 (oraz wydanych w 2021) roku.
to zbiór najnowszych publikacji zawierający kilkadziesiąt pełnotekstowych książek elektronicznych z zakresu rolnictwa, weterynarii, nauk o środowisku, nauk o żywności, turystyce i rekreacji oraz botanice. Kolekcja będzie rozszerzona o około 70 nowych tytułów, które planowane są do wydania w nadchodzącym 2021 roku.
Wszystkie aktualności