Select the index, enter the phrase and click on the arrow:Search in e-resources of Library at Poznań Univeristy of Life Sciences:

Enter a title or a fragment of the journal:


Use the query star (*) to replace unknown a part password.         Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate - prezentacja baz danych i opcji wyszukiwawczych

17-01-2019

Piątek, 18.01.2019 godz. 10:00
Piątek, 18.01.2019 godz. 14:00

Więcej informacji na stronie EBSCO


InCites Benchmarking & Analytics - listopadowe szkolenia online

09-11-2018

Zapraszamy na szkolenia z korzystania z InCites B&A narzędzia analitycznego wykorzystującgo dane z Web of Science Core Collection. InCites pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne.

Tematyka bezpłatnych szkoleń (w języku polskim na platformie WebEx) obejmuje:
- InCites Benchmark & Analytics - wprowadzenie do kompleksowych analiz
- Dyscypliny i dziedziny naukowe - jak określić, która jest nasza
- Jak ocenić dorobek naukowy instytucji i autorów przy pomocy InCites
- Analiza SWOT instytucji - silne i słabe strony, szanse i zagrożenia w kontekście bibliometrycznym
- Gdzie publikujemy? Analiza wyboru źródeł publikacji

Terminy szkoleń i linki do rejestracji


Zmiana godzin otwarcia

08-11-2018

Biblioteka Główna i Filia 2
9 listopada CZYNNE do 15.00
10-12 listopada NIECZYNNE


Wszystkie aktualności -->


IP: 3.84.186.122